PPST က ေန KNU နုတ္ထ ြက္မဲ့ကိစၥ ဗဟုိအျမဲတမ္းေကာ္မတီ အစည္းအ ေဝးက်င္းပ

0
562

၂၀၁၉ ဇူလုိင္လ ၂၂ ရက္ေန ့က အပစ္ရပ္တုိင္းရင္းသား ထိ္ပ္သီးေခါင္းေဆာင္ေတ ြနဲ ့ ဖ ြဲ  ့စည္းထားတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖ ြဲ ့ PPST က ေန၊ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအရုံး ( KNU ) ထ ြက္မဲ့ကိစၥနဲ ့ပတ္သက္လုိ ့ဗဟုိအျမဲတမ္း ေကာ္မတီ အစည္းအ ေဝးမွာ ေဆ ြးေႏြး ဆုံးျဖတ္သ ြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

KNU က PPST က ေန နုတ္ထ ြက္ျပီး လက္မွတ္မထုိးရ ေသးတဲ့ တုိင္းရင္းသား အဖ ြဲ ့ေတ ြပါဝင္နုိင္တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္္းစဥ္ အတုိင္ပင္ခံ အစည္းအ ေဝး PPCM ကုိ ဖ ြဲ ့စည္းနုိင္ဖို ့KNU ရဲ ့အတ ြင္းေရးမွဴး ပဒုိေစာတာဒုိမူးက လ ြန္ခဲ့တဲ့ PPST ထိပ္သီး အစည္းအ ေဝးမွာ အဆုိျပဳခဲပါတယ္။

အဆုိျပဳခဲ့တဲ့ PPCM အဖဲြ ့အစည္းသစ္ကုိ PPST အဖ ြဲ ့ဝင္မ်ားက  သ ေဘာတူညီမူ မရွိခဲ့တာေႀကာင့္ KNU အ ေနနဲ ့PPST က ေန နုတ္ထ ြက္ သ ြားမဲ့ အ ေျခအ ေန ျဖစ္သ ြား ပါတယ္။

အဲ့ဒါအျပင္ KNU အတ ြင္းမွာလဲ PPCM နဲ ့ပတ္သက္ျပီး အခ်ဳိ ့ေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားက လုပ္ပုိင္ခ ြင့္ကို ေက်ာ္လ ြန္ ျပီး လုပ္ခဲ့တယ္လုိ အျပစ္တင္တဲ့အပုိင္းေတ ြရွိလာေတာ့၊ PPCM က KNU ေခါင္းေဆာင္ေတ ြ အားလုံးရဲ ့သ ေဘာထားမဟုတ္တဲ့ အတ ြက္ ထပ္ျပီးညိွနဳိင္းရဦးမယ္လုိ ့KNU ရဲ ့ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ပဒုိေစာ သမိိန္ထ ြန္း က မီဒီယာကုိ ျေပာဘူးပါတယ္။

KNU ဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ထိပ္တန္းက ေနပါဝင္ ေဆာင္ရ ြက္ခဲ့ျပီး တနုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိင္ခုိက္မူ  ရပ္စဲေရး သ ေဘာတူစာခ်ဴပ္ အန္စီေအကုိ ဦးေဆာင္ လက္မွတ္ထုိးခဲ့တဲ့ အဖ ြဲ ့ျျဖစ္ပါတယ္။

REF: Karen National Media

JTN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here