NCA ၄ နွစ္ျပည့္ ဂယက္

0
1108

၂၀၁၉ ခုနွစ္ ေအာက္တုိ္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန ့မွာ NCA တစ္နုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္ ေလးနွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားကုိ ေနျပည္ေတာ္မွာ အပစ္ရပ္ အဖဲြ ့အခ်ဳိ ့၊ အစုိးရ၊ ျမန္မာစစ္တပ္ တုိ ့နဲ ့က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ NCA ေလးနွစ္ ျပည့္ အခမ္းအနားနဲ ့ပတ္သက္ျပီး ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ဂယက္နဲ ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ ့မိန္းခနြ္းအခ်ိဳ ့ သိရွိနုိင္ေအာင္ ေဖာ္ျပလုိ္က္ပါတယ္။

RCSS ဥကၠ႒ ဗုိ္လ္ခ်ဴပ္ႀကီး ယကြ္စစ္                                                                                               ” တပ္မ ေတာ္ဟာ JICM အစည္းအ ေဝးကုိ ပ်က္ေစခ်င္သလုိ NCA စာခ်ဴပ္ပါ သ ေဘာတူညီခ်က္ ေတ ြ ကုိ ဖ်က္သိမ္းလုိ တယ္ လုိ ့” ေျပာပါတယ္။

၄ နွစ္ျပည့္ NCA အခမ္းအနားကုိ က်င္းပတဲ့ ေနျပည္ေတာ္မွာ တက္ေရာက္ဖုိ ့အတကြ္ ခရီးစဥ္ကုိ ညွိနွဳိင္းထားတဲ့ အတုိင္း မဟုတ္ပဲ ျမန္မာစစ္တပ္မွ  တာခ်ီလိတ္မွ တဆင့္ ေလယာဥ္ပ်ံျဖင့္ လာရန္ကမ္းလွမ္းလုိက္ တဲ့အခါ၊ RCSS ဘက္မွ NCA တက္ေရာက္ဖုိ ့ ဖ်က္သိမ္လုိ္က္ျပီး၊  အပစ္ရပ္ အဖဲြ ့ေတ ြရဲ ့ တစ္နုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မူ ရပ္စဲေရး သ ေဘာတူ စာခ်ဴပ္ အ ေကာင္အထည္ ေဖာ္မူဆုိင္ရာ ညွိနွဳိင္း အစည္း အ ေဝး JICM ကုိလည္းဖ်က္သိမ္းလုိက္ပါတယ္။

ဗုိလ္ခ်ဴပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လွဳိင္                                                                                                    ” ဖယ္ဒရယ္ကုိ အ ေကာင္ အထည္ ေဖာ္ရာမွာ မျဖစ္နုိင္တဲ့ နုိင္ငံရဲ ့ အ ေျခအ ေနနဲ ့၊ မကုိက္ညီတဲ့ ျဖစ္လုိတဲ့ ဆႏၵတစ္ခုတည္းအ ေပၚ အာရုံစုိက္္ ေဆာင္ရ ြက္မ ေနပဲ လက္ရွိ အ ေျခအ ေနနဲ ့ ကုိက္ညီတဲ့ ျဖစ္နုိင္ေျခ အ ေပၚ အာရုံစုိက္ရင္  ျငီမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ထိေရာက္ျမန္ဆန္မယ္ ” လုိ ့ေျပာခဲ့သလုိ ..

”  ဗုိလ္ခ်ဴပ္ ေအာင္ဆန္း လက္ထက္ ပင္လုံညီလာခံ ဟာ လတြ္လပ္ေရး ရျပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္မယ့္ နုိင္ငံေရးကုိ ေဆ ြးေႏြးတာျဖစ္ျပီး ၂၁ ရာစုျပင္လုံက ေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဦးတည္ေဆ ြး ေႏြးပါတယ္  ”       လုိ ့ ၁၉၄၇ ပင္လုံကုိပဲ လက္ကုိင္ မ ေနဖုိ ့ကုိ တိက်တဲ့ သ ေဘာထားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆုိလာပါတယ္။

နုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုႀကည္                                                                  အစုိးရက ေဆာင္ရ ြက္မယ္ ့ျငိိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ၃ ရပ္ကုိ အသိေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ အထဲက ဒုတိယ တစ္ခုက ေတာ့ ပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထုိ္က္တဲ့ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထုိး အဖဲြ ့ေတ ြ အားလုံးပါဝင္လာဖုိ ့ ျဖစ္တယ္ လုိ ့သိရပါတယ္။

အဲ့ဒါ အျပင္ လက္မွတ္ မထုိးရ ေသးတဲ့ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ ့ေတ ြ NCA ထီးရိပ္ေအာက္မွာ ပါဝင္လာနုိင္ေရး ေရွ့ကုိ ေျခတစ္လွမ္း တက္ေပးဖုိ ့ ေမတၱာရပ္ခံ တုိက္တနြ္းခဲပါတယ္။

အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ရဲ ့သ ေဘာထားက ေတာ့ ျဖစ္ေနတဲ့ ပ႗ိပကၡ တုိက္ပဲြ ကိစၥ ေတ ြကုိ ေျဖရွင္းတဲ့ နည္းလမ္း မသုံးပဲ NCA ကုိ အျမန္လက္မွတ္ ထုိးေစျခင္ေနျပီး၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားရဲ ့ ျပသာနာထက္  NLD အစုိးက   NCA မွာ အားလုံး လက္မွတ္ထုိးေအာင္ လုပ္နုိင္တယ္၊ အဲ့ဒါကလည္း ၂၀၂၀ ေရ ြးေကာက္ ပဲြ အတကြ္ အားသာခ်က္ ျဖစ္နုိင္ဖုိ ့ ႀကဳိးစားေနတာနဲ့ တူပါတယ္။

KNU ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဴပ္ႀကီး မူတူးေစးဖုိး                                                                                 NCA လက္မွတ္ထုိးထားတဲ့ ကာလ ေလးနွစ္ရွိျပီ ျဖစ္ေပမယ့္ တုိးတက္မူ ့မရွိတာက ယုံႀကည္မူ အားနည္းေနျပီး အာဃာတ ေတ ြ၊ စုိးရိမ္မူေတ ြ မ်ားေနလုိ ့ျဖစ္တယ္လုိ ့ဆုိထားပါတယ္။ လက္ရွိ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေႀကာင္းက ေန တိမ္းေစာင္းသ ြားတဲ့ အ ေျခအ ေနကုိ တနြ္းပုိ ့ေနတယ္လုိ ့ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ ့အခ်ဳိ ့က သုံးသပ္ ထားတယ္လုိ ့လည္း ေျပာပါတယ္။

CNF ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ဆလုိင္းလ်န္မူန္းဆာေခါင္း                                                                         ဒီမုိက ေရစီနဲ ့ ဖယ္ဒရယ္ အ ေျခခံမူေတ ြ ရရွိေရး လက္မွတ္ထုိးထားတဲ့ အဖဲြ ့ေတ ြနဲ ့ ေဆ ြးေႏြးမူ အဆင္မ ေျပ ေသးတဲ့အတကြ္..လက္မွတ္မထုိးတဲ့ အဖဲြ ့ေတ ြက NCA လမ္းေႀကာင္းေပၚ ေရာက္လာဖုိ ့ အားနည္းခ်က္ ေတ ြ ရွိတယ္လုိ ့ ေျပာပါတယ္။

၂၁၀၅ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္ ေန ့မွာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိိင္ အခ်ိဳ ့နဲ ့ စတင္ခဲ့တဲ့ NCA ဟာ ၄ နွစ္ျပည္ ့လာျပီျဖစ္ေပမဲ့.. ျမန္မာ စစ္တပ္နဲ ့ အစုိးရ ရဲ ့သ ေဘာထား ေႀကာင့္ အင္မတန္မွ ထိခုိက္လယြ္တဲ့ အ ေန အထားကုိ ေရာက္ ေနပါတယ္။

REF: NRPC, RFA, VOA

JTN

Unicode Version

၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်နေ့မှာ NCA တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်ရပ် လေးနှစ်ပြည့် အခမ်းအနားကို နေပြည်တော်မှာ အပစ်ရပ် အဖွဲ့အချို့၊ အစိုးရ၊ မြန်မာစစ်တပ် တို့နဲ့ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ NCA လေးနှစ် ပြည့် အခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဂယက်နဲ့ ခေါင်းဆောင်များရဲ့မိန်းခနွ်းအချို့ သိရှိနိုင်အောင် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။

RCSS ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချူပ်ကြီး ယကွ်စစ်                                                                                  ” တပ်မ တော်ဟာ JICM အစည်းအ ဝေးကို ပျက်စေချင်သလို NCA စာချူပ်ပါ သ ဘောတူညီချက် တေ ွ ကို ဖျက်သိမ်းလို တယ် လို့” ပြောပါတယ်။

၄ နှစ်ပြည့် NCA အခမ်းအနားကို ကျင်းပတဲ့ နေပြည်တော်မှာ တက်ရောက်ဖို့အတကွ် ခရီးစဉ်ကို ညှိနှိုင်းထားတဲ့ အတိုင်း မဟုတ်ပဲ မြန်မာစစ်တပ်မှ  တာချီလိတ်မှ တဆင့် လေယာဉ်ပျံဖြင့် လာရန်ကမ်းလှမ်းလိုက် တဲ့အခါ၊ RCSS ဘက်မှ NCA တက်ရောက်ဖို့ ဖျက်သိမ်လိုက်ပြီး၊  အပစ်ရပ် အဖွဲ့တေ ွရဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မူ ရပ်စဲရေး သ ဘောတူ စာချူပ် အ ကောင်အထည် ဖော်မူဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်း အစည်း အ ဝေး JICM ကိုလည်းဖျက်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။

ဗိုလ်ချူပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်                                                                                                   ” ဖယ်ဒရယ်ကို အ ကောင် အထည် ဖော်ရာမှာ မဖြစ်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံရဲ့ အ ခြေအ နေနဲ့၊ မကိုက်ညီတဲ့ ဖြစ်လိုတဲ့ ဆန္ဒတစ်ခုတည်းအ ပေါ် အာရုံစိုက် ဆောင်ရ ွက်မ နေပဲ လက်ရှိ အ ခြေအ နေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေ အ ပေါ် အာရုံစိုက်ရင်  ငြီမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် ထိရောက်မြန်ဆန်မယ် ” လို့ပြောခဲ့သလို ..

”  ဗိုလ်ချူပ် အောင်ဆန်း လက်ထက် ပင်လုံညီလာခံ ဟာ လတွ်လပ်ရေး ရပြီးနောက် ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်မယ့် နိုင်ငံရေးကို ဆေ ွးနွေးတာဖြစ်ပြီး ၂၁ ရာစုပြင်လုံက တော့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဦးတည်ဆေ ွး နွေးပါတယ်  ”       လို့ ၁၉၄၇ ပင်လုံကိုပဲ လက်ကိုင် မ နေဖို့ကို တိကျတဲ့ သ ဘောထားကို ဖော်ထုတ်ပြောဆိုလာပါတယ်။

နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်                                                               အစိုးရက ဆောင်ရ ွက်မယ့်ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် ၃ ရပ်ကို အသိပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ အထဲက ဒုတိယ တစ်ခုက တော့ ပါဝင်သင့် ပါဝင်ထိုက်တဲ့ အပစ်ရပ်လက်မှတ်ထိုး အဖွဲ့တေ ွ အားလုံးပါဝင်လာဖို့ ဖြစ်တယ် လို့သိရပါတယ်။

အဲ့ဒါ အပြင် လက်မှတ် မထိုးရ သေးတဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တေ ွ NCA ထီးရိပ်အောက်မှာ ပါဝင်လာနိုင်ရေး ရှေ့ကို ခြေတစ်လှမ်း တက်ပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံ တိုက်တနွ်းခဲပါတယ်။

အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ရဲ့သ ဘောထားက တော့ ဖြစ်နေတဲ့ ပဋ္ဋိပက္ခ တိုက်ပွဲ ကိစ္စ တေ ွကို ဖြေရှင်းတဲ့ နည်းလမ်း မသုံးပဲ NCA ကို အမြန်လက်မှတ် ထိုးစေခြင်နေပြီး၊ တိုင်းရင်းသားများရဲ့ ပြသာနာထက်  NLD အစိုးက   NCA မှာ အားလုံး လက်မှတ်ထိုးအောင် လုပ်နိုင်တယ်၊ အဲ့ဒါကလည်း ၂၀၂၀ ရေ ွးကောက် ပွဲ အတကွ် အားသာချက် ဖြစ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတာနဲ့ တူပါတယ်။

KNU ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချူပ်ကြီး မူတူးစေးဖိုး                                                                                      NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ ကာလ လေးနှစ်ရှိပြီ ဖြစ်ပေမယ့် တိုးတက်မူ့မရှိတာက ယုံကြည်မူ အားနည်းနေပြီး အာဃာတ တေ ွ၊ စိုးရိမ်မူတေ ွ များနေလို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ လက်ရှိ ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းကြောင်းက နေ တိမ်းစောင်းသ ွားတဲ့ အ ခြေအ နေကို တနွ်းပို့နေတယ်လို့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အချို့က သုံးသပ် ထားတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။

CNF ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ ဆလိုင်းလျန်မူန်းဆာခေါင်း                                                                    ဒီမိုက ရေစီနဲ့ ဖယ်ဒရယ် အ ခြေခံမူတေ ွ ရရှိရေး လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ အဖွဲ့တေ ွနဲ့ ဆေ ွးနွေးမူ အဆင်မ ပြေ သေးတဲ့အတကွ်..လက်မှတ်မထိုးတဲ့ အဖွဲ့တေ ွက NCA လမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်လာဖို့ အားနည်းချက် တေ ွ ရှိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။

၂၁၀၅ အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက် နေ့မှာ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အချို့နဲ့ စတင်ခဲ့တဲ့ NCA ဟာ ၄ နှစ်ပြည့်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့.. မြန်မာ စစ်တပ်နဲ့ အစိုးရ ရဲ့သ ဘောထား ကြောင့် အင်မတန်မှ ထိခိုက်လယွ်တဲ့ အ နေ အထားကို ရောက် နေပါတယ်။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here