Hpyen Yen Ni Nam San Yang De Bai Wa Ai Hkrun Lam

0
382

2011 ning kawn kalang bai byin hpang ai, majan a majaw Wunpawng a myu sha ni tinang mare buga hpe kabai kau da n’na, shim lam nga ai shara ni de hpyen yen koi mat ai, 8 ning de du wa ai ten hta, Nam San Yang mare, hpyen yen n’kau mi tinang mare bai wa lu na matu, Hpaula Kam Hpang hku n’na, lahkawng maga na Asuya ni hte jahkrum nna galaw sa wa ai, mabyin hpe shi nan mahkawn ka shalat nna, galaw da ai sumla hkrung hpe tang madun dat ai.

REF: Hpaula Kam Hpang FB

Ja Tawng Naw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here