Wednesday, January 29, 2020

Daily Archives: July 17, 2019

ခ်င္းတုိင္းရင္းသား နပန္းကစားသမား တီရယ္ထန္း ခ်င္းမယ္ဒယ္ဝိတ္ တန္းအနုိင္ရ

အ ေမရိကန္ နုိင္ငံေရာက္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသား နပန္းကစားသမား The Dragon Leg နဂါးေျခ ေထာက္ လုိ ့ အမည္ရတဲ ့တီရယ္ထန္း ( Tial Thang ) ဟာ လ ြန္ခဲ...

ျမန္မာ့တပ္ မ ေတာ္ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္ မ်ားကုိ စတင္ အ ေရးယူ

အ ေမရိကန္ နိုိင္ငံ U.S Department of Sate ရဲ ့ေျပာေရးဆုိခ ြင့္ ရွိသူမွ ျမန္မာနုိင္ငံတ ြင္ ဆုိးရ ြား စ ြာ လူ ့အခ ြင္ ့အေရး...

MOST POPULAR

HOT NEWS