Monday, August 26, 2019

Daily Archives: June 19, 2019

Laiza FM Radio A Matu Magam Gun Masha Ningnan Saw Shaga Ai Lam

Tsawra ai chyurum wunpawng amyu sha ni hpang de kahtap ndau shana shabra dat ai. . Shiga Sawk...

MOST POPULAR

HOT NEWS