ျမန္မာ့တပ္မ ေတာ္မွ ဘာသာေရး ဖိနပ္မူ ့ မလုပ္ဘူးဟု ေျပာႀကား

0
554

အ ေမရိကန္ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ္ နဲ ့ ေကဘီစီ ဥကၠဌ ေဒၚက္တာ ဆမ္ဆန္တုိ ့ေတ ြဆုံျပီး ျမန္မာျပည္မွာ ဘာသာေရး ဖိနိပ္မူ ရွိေနတဲ့ ကိစၥကုိ တပ္မ ေတာ္သတင္းမွန္ ျပန္ႀကားေရး အတ ြင္းေရးမွဴး ဗုိလ္မွဴးခ်ဴပ္သိန္းေဇာ္ဦး မွ ဇူလုိင္လ ၂၃ ရက္ေန ့ သတင္းစာရွင္းပ ြဲ တ ြင္  တပ္မ ေတာ္မွ ဘာသာေရး ဖိနပ္မူ ့မရွိေႀကာင္း  ျပန္လည္ရွင္းလင္းထားပါတယ္။

သတင္းစာ ရွင္းလင္းပ ြဲ တ ြင္ ဆရာ လန္းေဂ်ာ္ကမ္ဆိုိင္း၏ တကယ္ အျဖစ္အပ်က္နွင့္ က ြဲ လ ြဲ ေနတာကုိ ေတ ြ ့ရ ပါတယ္။

REF: တပ္မ ေတာ္ သတင္းမွန္ ျပန္ႀကားေရး

JTN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here