ျဗိတိန္ စစ္သ ေဘၤာမွ ျဗိတိန္ေရနံတင္ သ ေဘၤာကုိ ဖမ္းဆီးျခင္းနွင့္ ပတ္သက္္၍ အီရန္ ကုိ သတိေပး

0
682

အီရန္ နိင္ငံမွ ျဗိတိန္အလံလႊင့္ထူထားတဲ့ ကုန္တင္ သ ေဘၤာကုိ ေဟာ္မုဇ္ ေရလက္ႀကားမွာ ထိန္းသိမ္းထားတာနက္ ပတ္သက္လုိ ့ျဗိတိန္ စစ္သ ေဘၤာမွ ေရဒီယုိ သတင္းစကားျဖင့္ သတိေပးေျပာႀကားလုိက္ေႀကင္းသိရသည္။

ျဗိတိန္ကုန္တင္ သ ေဘၤာ ေစတနာ အမ္ေပရုိ ဟာ အီရန္ ငါးဖမ္းေလွက သတိေပးခ်က္ကုိ ဂရုမစုိက္ဘဲ ဝင္တုိက္ခဲ့ အျပီး အီရန္ေတာ္လွန္ေရး ကမ္းေစာင့္တပ္မွ ျဗိတိန္အလံလႊင့္ထူထားေသာ သ ေဘၤာနွင့္ အတူ သ ေဘၤာသား ၂၃ ေယာက္ကုိ ေသာႀကာေန ့တ ြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ပါတယ္။

” ဥပ ေဒနဲ ့ဆန္ ့က်င္ျပီး သ ေဘၤာေပၚတက္ေရာက္ဖုိ ့ႀကဳိးစားတဲ့ နိင္ငံတကာ ဥပ ေဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ဖုိ ့မရည္ရ ြယ္ဘူးဆုိတာကုိ အတည္ျပဳပါ” လုိ ့ ျဗိတိန္ ေတာ္ဝင္ ေရတပ္ စစ္သ ေဘၤာမွ အီရန္သ ေဘၤာကုိ သတိေပးလုိက္ပါတယ္။

အီရန္စစ္သ ေဘၤာမွ လည္း ” Sepah ကင္းလွည့္ယွဥ္ကပါ၊ စိန္ေခၚဖုိ ့မရည္ရ ြယ္ပါ၊ စိန္ေခၚဖုိ ့မရည္ရ ြယ္ပါ၊ လုံျခဳံေရး ကိစၥနဲ ့ပတ္သက္ျပီး စစ္ေဆးေမးျမန္းလုိပါတယ္ ” ျပန္လည္ အ ေႀကာင္းျပန္ခဲ့ပါတယ္။

အီရန္နဲ ့အုိမန္နုိင္ငံေရလက္ႀကားတ ြင္ တည္ရွိေသာ ေဟာ္မုဇ္ ေရလက္ႀကား သည္ ကမၻာ ေရနံအမ်ား ဆုံးသယ္ယူရာလမ္းေႀကာင္း အဆင့္ ၅ တ ြင္ ရွိေန ေႀကာင္းသိရပါသည္။

REF: The Star Online

JTN

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here