ေဒၚနယ္ထရမ့္ရဲ ့နယ္စပ္တံတုိင္းေဆာက္ဖုိ ့အစီအစဥ္ စတင္ ေတာ့မည္

0
843

၂၀၁၉ ဇူလုိင္လ ၂၆ ရက္ ေန ့ ေသာႀကာေန ့မွာ အ ေမရိကန္္ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ္ ့ နယ္စပ္တံတုိင္း ေဆာက္ဖုိ ့ေဒၚလာ နွစ္ဘီလ်ံခ ြဲကုိ စစ္ဘက္ရန္ပုံေင ြထဲက ေန သုံးခ ြင္ ့ေပးဖုိ ့ အ ေမရိကန္ တရားရုံးခ်ဴပ္က ခ ြင့္ျပဳေပးလုိ္က္ပါျပီ။

ထရမ့္ တံတုိင္းတည္ေဆာက္ရာမွာ ေင ြမသုံးနုိင္ေအာင္ ကယ္လီဖုိးနီးယား ျပည္နယ္က တရားသူႀကီးက တားဆီးထား တာကုိ ဗဟုိ တရားရုံးခ်ဴပ္က ၅ မဲ ၄ မဲနဲ ့ ပယ္ဖ်က္ျပီး ခ ြင္ ့ျပဳလုိ္က္တာပါ။

တည္ေဆာက္မယ္ ့တံတုိင္းက အ ေမရိကန္နဲ ့ မကၠစီကုိ နယ္စပ္ကို ပုိင္းျခားမယ္ ့ တံတုိင္းျဖစ္ျပီး ထရမ့္ရဲ  ့ ၂၀၁၆ ေရ ြး ေကာက္ပဲြတုန္းက အဓိက ေရးြ ေကာက္ပဲြ ကတိျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ တံတုိင္းကိစၥကုိ ဒီမုိကရက္ပါတီက အႀကီးအက်ယ္ ကန္ ့ က ြက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ခ ြင့္ျပဳခ်က္ေပးလုိက္တဲ့ အသုံးစရိတ္ကုိ ကယ္လီဖုိးနီးယား၊ အရီဇိုးနားနဲ ့ နယူးမကၠစီကုိ ျပည္နယ္က တံတုိင္းစီမံကိန္းေတ ြ အတ ြက္ သုံးသ ြားမယ္ လုိ ့သိရပါတယ္။

ထရမ့္ အ ေန နဲ ့ တံတုိင္းတည္ေဆာက္ရျခင္းရဲ  ့ရည္ရ ြယ္ခ်က္က၊ နုိင္ငံတ ြင္းမွာ ရာဇဝတ္မူေတ ြ ျဖစ္ေပၚ တာနဲ ့ စီးပ ြားေရးကုိ အဟန္ ့အတား ျဖစ္ေစတဲ့ နယ္စပ္က တရားမဝင္ခုိးဝင္တာေတ  ြကုိ တားဆီးဖုိ ့တံတုိက္းအသစ္က အ ေထာက္အကူ ျဖစ္မယ္လုိ ့ ေျပာထားပါတယ္။

၂၀၁၉ နွစ္အ ေစာပုိင္းမွာ ထရမ္ ့က အ ေရးေပၚ အ ေျခအ ေန ေႀကညာျပီး နုိင္ငံလုံျခဳံေရး အတ ြက္ တံတုိး ေဆာက္ဖုိ ့ ေဒၚလာ ၆.၇ ဘီလ်ံလုိတယ္လို ့ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီပမာဏဟာ မုိင္ ၂၀၀၀ အရွည္ရွိိတဲ့ နယ္စပ္ တ ေလ်ွာက္ တံတုိင္း ေဆာက္မဲ့ ကုန္က်စားရိတ္ ၂၃ ဘီလ်ံထက္စာရင္ အမ်ားႀကီးေလ်ာ့နည္းေန ေသးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္က ေတာ့ ” တံတုိင္းနဲ ့ပတ္သက္တဲ့ ေအာင္ျမင္မူႀကီး ” လို ့တ ြစ္တာမွာ ေျပာလုိက္ပါတယ္။

Unicode version

၂၀၁၉ ဇူလုိင္လ ၂၆ ရက္ ေန ့ ေသာႀကာေန ့မွာ အ ေမရိကန္္ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ္ ့ နယ္စပ္တံတုိင္း ေဆာက္ဖုိ ့ေဒၚလာ နွစ္ဘီလ်ံခ ြဲကုိ စစ္ဘက္ရန္ပုံေင ြထဲက ေန သုံးခ ြင္ ့ေပးဖုိ ့ အ ေမရိကန္ တရားရုံးခ်ဴပ္က ခ ြင့္ျပဳေပးလုိ္က္ပါျပီ။

ထရမ့္ တံတုိင္းတည္ေဆာက္ရာမွာ ေင ြမသုံးနုိင္ေအာင္ ကယ္လီဖုိးနီးယား ျပည္နယ္က တရားသူႀကီးက တားဆီးထား တာကုိ ဗဟုိ တရားရုံးခ်ဴပ္က ၅ မဲ ၄ မဲနဲ ့ ပယ္ဖ်က္ျပီး ခ ြင္ ့ျပဳလုိ္က္တာပါ။

တည္ေဆာက္မယ္ ့တံတုိင္းက အ ေမရိကန္နဲ ့ မကၠစီကုိ နယ္စပ္ကို ပုိင္းျခားမယ္ ့ တံတုိင္းျဖစ္ျပီး ထရမ့္ရဲ ့ ၂၀၁၆ ေရ ြး ေကာက္ပဲြတုန္းက အဓိက ေရးြ ေကာက္ပဲြ ကတိျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

 

ဒါေပမဲ့ တံတုိင္းကိစၥကုိ ဒီမုိကရက္ပါတီက အႀကီးအက်ယ္ ကန္ ့ က ြက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ခ ြင့္ျပဳခ်က္ေပးလုိက္တဲ့ အသုံးစရိတ္ကုိ ကယ္လီဖုိးနီးယား၊ အရီဇိုးနားနဲ ့ နယူးမကၠစီကုိ ျပည္နယ္က တံတုိင္းစီမံကိန္းေတ ြ အတ ြက္ သုံးသ ြားမယ္ လုိ ့သိရပါတယ္။

ထရမ့္ အ ေန နဲ ့ တံတုိင္းတည္ေဆာက္ရျခင္းရဲ ့ရည္ရ ြယ္ခ်က္က၊ နုိင္ငံတ ြင္းမွာ ရာဇဝတ္မူေတ ြ ျဖစ္ေပၚ တာနဲ ့ စီးပ ြားေရးကုိ အဟန္ ့အတား ျဖစ္ေစတဲ့ နယ္စပ္က တရားမဝင္ခုိးဝင္တာေတ ြကုိ တားဆီးဖုိ ့တံတုိက္းအသစ္က အ ေထာက္အကူ ျဖစ္မယ္လုိ ့ ေျပာထားပါတယ္။

၂၀၁၉ နွစ္အ ေစာပုိင္းမွာ ထရမ္ ့က အ ေရးေပၚ အ ေျခအ ေန ေႀကညာျပီး နုိင္ငံလုံျခဳံေရး အတ ြက္ တံတုိး ေဆာက္ဖုိ ့ ေဒၚလာ ၆.၇ ဘီလ်ံလုိတယ္လို ့ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီပမာဏဟာ မုိင္ ၂၀၀၀ အရွည္ရွိိတဲ့ နယ္စပ္ တ ေလ်ွာက္ တံတုိင္း ေဆာက္မဲ့ ကုန္က်စားရိတ္ ၂၃ ဘီလ်ံထက္စာရင္ အမ်ားႀကီးေလ်ာ့နည္းေန ေသးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္က ေတာ့ ” တံတုိင္းနဲ ့ပတ္သက္တဲ့ ေအာင္ျမင္မူႀကီး ” လို ့တ ြစ္တာမွာ ေျပာလုိက္ပါတယ္။

 

REF: VOX

JTN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here