အစုိးရအဆုိျပဳထားတဲ့ Bilateral မူႀကမ္းအခ်က္မ်ား တုိင္းရင္းသား အဖ ြဲ ့မ်ားအတ ြက္ အခက္အခဲ ျဖစ္လာနုိင္

0
568

ေျမာက္ပုိင္း မဟာမိတ္ တပ္ဖ ြဲ ့ ေတ ြျဖစ္တဲ့၊ ေအ ေအ၊ ကုိးကန္ ့၊ ပ ေလာင္ နဲ ့ ကခ်င္ တပ္ဖ ြဲ ့ေတ ြကို အစုိးရ အဆုိျပဳတဲ့ Bilateral မူႀကမ္း မ်ားကုိ ေပးျပီး ျဖစ္တယ္ လုိ ့ ညႊန္ႀကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌး က ဇူလုိင္ ၉ ရက္ေန ့က ရန္ကုန္ျမဳိ ့ NRPC ရုံးမွာ KNU နဲ ့ အလ ြတ္ သ ေဘာ ေတ ြ ့ဆုံစဥ္၊ မီဒီယာ ေတ ြ ကုိ ေျဖႀကား ခဲ ့ေႀကာင္း သိရပါတယ္။

အစုိးရနဲ ့စစ္တပ္ ရ ဲ ့အဆုိျပဳထားတဲ ့ Bilateral အဆုိျပဳမူႀကမ္းထဲမွာ မည္သည့္ အရာမ်ား ပါဝင္သည္ကို အ ေသးစိတ္ မသိနုိင္ေသးေပမဲ့၊ အခ်ဳိ ့အခ်က္မ်ားကုိ ေတာ္လွန္ ေရး အဖ ြဲ ့မ်ားမွ သိရွိလာရသည္။ အခ်ဳိ ့ေသာ အခ်က္မ်ားထဲမွ

တပ္အင္အားနွင့္ လက္နက္အင္အားစာရင္းကုိ စစ္တပ္နဲ ့အစုိးရထံသုိ ့အသိေပးတင္ျပရျခင္း ” ဆုိ တဲ ့အခ်က္လည္းပါဝင္ပါတယ္။

အဲဒီေတာင္ဆုိမူနဲ ့ပတ္သက္ျပီး ေကအုိင္အုိ ေခါင္းေဆာင္ေတ ြ ေဆ ြး ေႏြးေနတယ္ လုိ ့ ေကအုိင္အုိရဲ ့ ေျပာေရးဆုိခ ြင့္ရွိသူ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေနာ္ဘူက ေျပာပါတယ္။

ထုိကဲ့သုိ ့ ႀကိဳတင္ ကန္ ့သတ္ျပီးမွ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတ ြ ထားလုိက္ျခင္းအားျဖင့္ Bilateral ထုိးဖုိ ့ကိစၥမ်ားတ ြင္ အ ေနွာင့္အယွက္ ႀကဳံလာနုိင္သလုိ၊ စစ္အင္အား လက္နက္အင္အား အ ေသးစိတ္ကုိ တင္ျပဖုိ ့ အခက္အခဲ ရွိနုိင္ေႀကာင္းကုိ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေနာ္ဘူက အဓိကထားေျပာဆုိထားပါတယ္။

Bilateral မွာ ညိုနုိင္းဖုိ ့ခက္ခဲတဲ ့အခ်က္ေတ ြရွိျပီး၊ အဲ့ဒီဘက္မွာ ဦးစားေပးျခင္း မရွိရင္

တပ္အင္အားနဲ ့ လက္နက္အင္အား ေတာင္းခံရတယ္ အ ေႀကာင္းရင္းက၊ Bilateral နဲ ့ NCA ေတ ြမွာ လက္မွတ္ထုိးျခင္းက လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရး၊ လက္နက္ကုိင္ လမ္းစဥ္ကုိ စ ြန္ ့လႊတ္ခုိင္းတဲ ့ အ ေနအထား နဲ ့ အခုလို စစ္ အင္အားေတ ြ၊ လက္နက္အင္အားေတ ြကုိ ေတာင္းတာ ျဖစ္နုိင္ေႀကာင္း ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေနာ္ဘူက ဆက္လက္ေျပာဆုိထားပါတယ္။

တုိက္ပ ြဲမ်ား ျပန္ျဖစ္လာနုိင္ေႀကာင္း ေကအုိင္အုိက ဆုိပါတယ္။

ကုိးကား – BBC

Ja Tawng Naw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here