ဘာေၾကာင့္ သူတို႕ကို စိတ္ခ်ယုံၾကည္လို႕ မျဖစ္သလဲ ?

0
1146

 (ဒီစာစု ေလးက U Ravika က ေန လက္ရွိ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ ့ပတ္သက္လုိ ့ ထိထိမိမိ သုံးသပ္ထားတာေႀကာင့္ ဖတ္ရူ ေလ့လာနုိင္ဖုိ ့ရန္ ျပည္လယ္ တင္ျပလုိက္ပါတယ္၊ JTN )

အစိုးရသက္တမ္း (၅)ႏွစ္ဆိုတာ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဖို႕ လုံေလာက္တဲ့ အခ်ိန္ပါ။ ဖဲြ ့စည္းပုံကို ျပင္ေပးမယ္လို႕ ကတိေပးၿပီးေတာ့လည္း မဲဆယ္သြြားခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ေရ ြးေကာက္ပဲြနားမွာ ကပ္မွ ျပင္ဖို႕ ႀကဳိးစားျပ ေတာ့ အ ေတာ့ကို ေနာက္က်ခဲ့ပါၿပီ။ ဒီေတာ့ NLD အစိုးရကို ဒုတိယသက္တမ္း အတ ြက္ မဲေပးၾကမယ္ဆိုပါေတာ့။ ဒါေတာင္ ဖဲြ႕စည္းပုံကို ျပင္ႏိုင္ဖို႕ အာမခံခ်က္ မရွိဘူး။ တကယ့္တမ္း က်တာ့ NLD ပါတီဟာ ျပည္သူတို႕ရဲ႕ ယုံၾကည္မႈ၊ တိုင္းရင္းသားတေြရဲ႕ ယုံၾကည္မႈကို အဖတ္ျပန္ဆယ္ဖို႕ အင္မတန္မွ ခက္ခဲြသ ြားပါၿပီ။

အခု အပစ္ရပ္သက္တမ္း(၄)ႏွစ္ျပည့္မွာ NLD ေထာက္ခံသူေတ ြနဲ ့ စစ္တပ္ေထာက္ခံသူတို႕က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေႏွာင့္ေႏွးရျခင္းနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး တစ္ဖက္နဲ႕တစ္ဖက္ ေဝဖန္ျပစ္တင္ၾကတယ္။ အျခားလူမ်ဳိးမ်ားအေနနဲ႕ သူတို႕ရဲ႕ ေျပာစကားတေြမွာ ယစ္မူးမ ေနၾကဘဲ သူတို႕ရဲ႕ လုပ္ရပ္ကိုသာ အကဲျဖတ္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ အစိုးရေကာ စစ္တပ္ပါ ျပည္တြင္းစစ္ကို အမွန္တကယ္ပဲ ၿပီးဆုံးေစခ်င္သလား၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုကို အမွန္တကယ္ပဲ တည္ေဆာက္လိုစိတ္ရွိသလား အဲဒါ ေမးရမယ့္ေမးခနြ္း ျဖစ္တယ္။

NLD အစိုးရဟာ အစိုးရရဲ႕ ပထမဦးစားေပးထဲမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မပါခဲ့ေၾကာင္း NRPC စုဖဲြ ့မူကို ၾကည့္ရင္ သိႏိုင္ပါတယ္။ အမွန္တကယ္ အဆုံးအျဖတ္ ေပးႏိုင္တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြကို PC မွာ ထည့္မထားပါဘူး။ ဒီပုဂၢဳိလ္ေတ ြက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းေတ ြကို ေဆာင္ရ ြက္ေနၾကတယ္လို႕ ျပည္သူတို႕သိရွိရမယ့္အစား ဒီအဖဲြ ့ ရွိေနတယ္၊ ဒီပုဂၢဳိလ္ေတ ြက ဘယ္သူေတ ြပါလဲ ဆိုတာေတာင္ မသိရွိၾက ေတာ့တဲ့အထိ ငုပ္ေနခဲ့တာပါ။ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္းက ဘယ္သူပါလဲ၊ PC က ဘာပါလဲ၊ တစ္ႏွစ္မွာ ဘယ္ႏွခါ အစည္းအ ေဝး ထိုင္ပါသလဲ၊ ဘယ္အဖဲြ ့ေတ ြနဲ႕ တေြ႕ႏိုင္ခဲ့ပါသလဲ၊ စစ္တပ္၊ အစိုးရဆႏၵမပါဘဲ ကိုယ့္ဟာနဲ႕ကိုယ္ လုပ္ႏိုင္တဲ့အခ်က္ေတ ြ ရွိပါသလား ဒါေတ ြကို စိစစ္ၾကည့္ရင္ NLD အစိုးရဟာ ညွိရလယြ္တဲ့အစိုးရ မဟုတ္ပါဘူး။ ၿငိမ္္းခ်မ္းေရးကို အ ေရးမစုိက္သလို ဖဲြ ့စည္းပုံျပင္ေရးကိုလည္း ေရ ြးေကာက္ပဲြ အတကြ္ အသုံးခ် ေနတဲ့ အစိုးရတစ္ရပ္သာ ျဖစ္တယ္။

NLD အစိုးရရဲ႕ အျခားမ႐ိုးသားမႈတစ္ခုမွာ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းတေြကို ပံ့ပိုးေနတဲ့ ကိစၥကို ဝင္ေရာက္စကြ္ဖက္ျခင္းျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕က NCA မွာ ပါရွိတဲ့အတိုင္း အပစ္ရပ္အဖဲြ ့အစည္းေတ ြ ရပ္တည္လို႕ လယြ္ကူေအာင္ ဖ့ံၿဖဳိးေရးကိစၥအခ်ဳိ႕အတကြ္ ေထာက္ပံ့ပါတယ္။ ဒါကို အစိုးရက မသဒၶါပါဘူး။ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ ့အစည္းတေြကို တုိက္႐ုိက္ေထာက္ပံ့မယ့္အစား ေထာက္ပံ့ခ်င္ရင္ အစိုးရဆီက ခ ြင့္ေတာင္းရမယ္လို႕ ေျပာလာပါေလေရာ။ မဲသူခိုးလို႕ နာမည္ဆိုးနဲ႕ တက္လာတဲ့ သိန္းစိန္အစိုးရ ေတာင္ ဒီလိုမ်ဳိး မလုပ္ခဲ့ဖူးပါ။ ဒါဟာ ဘာကို ျပ ေနသလဲဆိုခဲ့ရင္ အ ေမ့စကား နားေထာင္မွ မုန္႕ဝယ္ေပးမယ္ဆိုတဲ့ အထာမ်ဳိးပါပဲ။ ႏိုင္ငံတကာက ေန ေထာက္ပံ့ေနတဲ့ ေငြေၾကးကိုပါ အသုံးခ်ၿပီး အစိုးရအာဏာကို ျဖန္႕က်က္လိုျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္။

အခု အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ သမၼတေဒၚနယ္ထ႐ြမ္ ျပႆနာတက္ေနတာက ယူကရိန္းကို ေထာက္ပံ့ရမယ့္ ေဒၚလာ သန္း(၅၀၀)ကို မ ေပးဘဲ ဆိုင္းငံ့မိတဲ့ကိစၥ ျဖစ္တယ္။ ၿပဳိင္ဘက္ ဂ်ဳိးဘိုင္ဒန္ရဲ႕သားကို စုံစမ္းဖို႕ အရင္လုပ္မွ ေထာက္ပံ႕ေင ြကို ေပးမယ္ဆိုတဲ့ ေကာလာဟလ မွန္မမွန္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳႏိုင္ဖို႕ ႀကဳိးစားေနတယ္။ မွန္ကန္ခဲ့ရင္ သမၼတကို ျဖဳတ္ခ်ဖို႕အထိ ဒီမုိကရက္ ေတ ြက ႀကဳိးစားလာမွာ ျဖစ္တယ္။ သမၼတကလည္းပဲ ဒါ မဟုတ္မမွန္ေၾကာင္း ခုခံကာကယြ္ရတယ္။ လႊတ္ေတာ္ဟာ သမၼတလက္ေအာက္မွာ မရွိေတာ့ အာဏာကို ထိန္းညွိလို႕ ရသကိုး။ အခု ျမန္မာအစိုးရလုပ္သလိုမ်ဳိးသာဆိုရင္ အ ေမရိကန္ေတ ြက ေဒၚစုကုိ အာဏာရွင္၊ ကိုယ္က်ဳိးၾကည့္သူ၊ ဇိမ္ခံသူ၊ တာဝန္မ ေက်သူအျဖစ္နဲ႕သာ ျမင္မိမွာ ျဖစ္တယ္။

တပ္ခ်ဳပ္မအလက တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ဦးစားေပးမယ္ေျပာေပမယ့္လည္း ပုဒ္မ ၂၆၁ ေလာက္ပဲ ျပင္ဖို႕ စိတ္ဝင္စားတာ ျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ ဖက္ဒရယ္မဟုတ္ဘူး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခငြ့္မဟုတ္ဘူးဆိုတာ လူတိုင္းအသိ ျဖစ္တယ္။ စစ္တပ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကေန ထကြ္ မသ ြားမခ်င္း ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခငြ့္ မ ေျပာနဲ႕၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတာင္ မျဖစ္ဘူး။ ဒီေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတ ြအ ေနနဲ႕ စစ္တပ္နဲ႕ ဖတြ္ ကုိ မဟာမိတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ဖို႕ကလည္း မျဖစ္ႏိုင္ျပန္ဘူး။ စစ္တပ္က အစိုးရအမိန္႕ကို မနာခံဘူး ေျပာၾကတယ္။ အစိုးရက ေကာ စစ္တပ္ကို ဘာအမိန္႕ေပးခဲ့ဖူးလဲ။ စစ္တပ္ေပးခိုင္းတဲ့ စစ္မိန္႕ကိုပဲ ေပးဖူးခဲ့တာပါ။ ေဒၚစုေကာ သမၼတဦးဝင္းျမင့္ပါ စစ္တပ္ကို စစ္ဆင္ေရး မလုပ္ဖို႕ အမိန္႕ေပးတားျမစ္ဖူးပါသလား။ လုံးဝမရွိခဲ့ပါဘူး။ ဖဲြ ့စည္းပုံျပင္ေရးနဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာလည္း္ စစ္တပ္ကို နည္းနည္းေလးမွ ဖိအားမေပးဖူးတဲ့ အစိုးရပါ။ ဒီေတာ့ စစ္တပ္နဲ႕အစိုးရဟာ အက်ဳိးစီးပ ြားမတူတဲ့ ဒီမုိကေရစီအေရးမွာပဲ ထိပ္တုိက္ေတ ြ႕ၾကၿပီး ျမန္မာအက်ဳိးစီးပ ြား တူတဲ့ေနရာမွာေတာ့ လက္တြဲညီညီ ရွိခဲ့ ေႀကာင္းအခု သိရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။

ေဒၚစုနဲ႕ မအလတို႕ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႕ ႏိုင္ငံေရးကို သုံးသပ္တဲ့ေနရာမွာ အျမင္မတူၾကဘူး။ ေဒၚစုက ဒီႏွစ္ခု အတူသ ြားရမယ္ ေျပာတယ္။ မအလကခဲထြားမွ ရမယ္ ေျပာတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေလးႏွစ္သက္တမ္းရွိတဲ့ NCA စာခ်ဳပ္ဟာ ခုထိ လမ္းမ ေလွ်ာက္ႏိုင္ေသး၊ တ ြားသ ြား ေနတဲ့အဆင့္ပဲ ရွိေနတာကို မ်က္ကယြ္ျပဳတဲ့ေနရာမွာေတာ့ တူၾကတယ္။ ေဒၚစုေရာ မအလပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုခ်င္ရင္ NCA လမ္းေၾကာင္းက လဲြၿပီး အျခားနည္းလမ္းမရွိဘူးလို႕ ေျပာၾကပါတယ္။ ဒါဟာ သူတို႕လူမ်ဳိး အက်ဳိးစီးပ ြားနဲ႕ ပတ္သက္လာရင္ အလုပ္အတူတူ လုပ္လို႕ ရတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပါ။

တကယ္လို႕ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ ပကတိျပယုဂ္ကို အမွန္တကယ္ အသိအမွတ္ျပဳရင္ ႏိုင္ငံေရးေဝဖန္သုံးသပ္သူေတ ြရဲ ့စကားကိုလည္း နားေထာင္ရမွာ ျဖစ္တယ္။

၁။ NCA စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ေၾကာင္း စုံစမ္းဖို႕နဲ႕ အ ေရးယူဖို႕ ၾကားခံႏိုင္ငံတကာအဖဲြ  ့အစည္းတစ္ခု လိုတယ္။
၂။ NCA – Signatories နဲ႕ Non – NCA signatories ေတ ြအားလုံး အရင္က NCCT ပုံစံမ်ဳိး၊ DPN ပုံစံမ်ဳိး လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းတေြ စုဖဲြ႕ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးသင့္တယ္။
၃။ UPC ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္ေတ ြကို ျပင္ဆင္ၿပီး JICM မွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ UPDJC မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အပစ္ရပ္မထိုးရေသးတဲ့ အဖြဲ႕ ေတ ြကိုပါ ထည့္သင္ြး ေစသင့္တယ္။
၄။ UPC ကို အစိုးရနဲ႕ စစ္တပ္ ဝင္ေရာက္မစကြ္ဖက္ဘဲ၊ လႊမ္းမိုးႏိုင္ဖို႕ မႀကဳိးစားဘဲ လတ္လြတြ္လပ္လပ္နဲ႕ ဖက္ဒရယ္မူကို မူၾကမ္းေရးဆဲြ ေစသင့္တယ္။ အဲဒီက ရတဲ့ Union accord ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ႁခငြ္းခ်က္မဲ့ လက္ခံသင့္တယ္။

ဒီအခ်က္ (၄)ခ်က္ကို ႏွလုံးသငြ္းရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ အလွမ္းမေဝးပါဘူး။ ဒီလိုအ ေျပာင္းအလဲက ေလး နည္းနည္း လုပ္ရလို႕ အစိုးရနဲ႕စစ္တပ္တို႕အတကြ္ ဘာမွ ထိခုိက္စရာ မရွိပါဘူး။ ဒါကို လုပ္ဖို႕ ဒုတိယသက္တမ္းကိုလည္း ေစာင့္စရာမလိုပါဘူး။ အခုဟာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ကယ္တင္ရမယ့္အစား မဲေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေကာ္မတီဖဲြ ့ေနပါၿပီ။ အ ေျပာတျခား အလုပ္တျခားပါ။ ဒါေၾကာင့္ ၂၀၂၀ ေႏွာင္းပိုင္းမွာ ဒီအစိုးရ တက္လာခဲ့ရင္လည္း စိတ္ခ်ယုံၾကည္စရာ မရွိပါ။ ဖက္ဒရယ္ကံၾကမၼာကို စစ္တပ္လက္ထဲ အပ္ဖို႕ဆိုရင္ေတာ့ ပိုဆိုးပါလိမ့္မယ္။ ဒီေတာ့ ဗမာမွအပ အျခားလူမ်ဳိးမ်ားအေနနဲ႕ ေျခပခ်ဳပ္ကို ျဖတ္ၿပီး က်န္ေျခတစ္ဖက္နဲ႕ လိုရာခရီး ေလွ်ာက္သင့္ရင္ ေလွ်ာက္ၾကမယ္ဆိုတဲ့ သႏၷိ႒ာန္တစ္ခု ခ်ဖို႕ အခ်ိန္က်ၿပီ။

Unicode Version

(ဒီစာစု လေးက U Ravika က နေ လက်ရှိ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ထိထိမိမိ သုံးသပ်ထားတာကြောင့် ဖတ်ရူ လေ့လာနိုင်ဖို့ရန် ပြည်လယ် တင်ပြလိုက်ပါတယ်၊ JTN )

အစိုးရသက်တမ်း (၅)နှစ်ဆိုတာ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ အချိန်ပါ။ ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်ပေးမယ်လို့ ကတိပေးပြီးတော့လည်း မဲဆယ်သွားခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်ရေ ွးကောက်ပွဲနားမှာ ကပ်မှ ပြင်ဖို့ ကြိုးစားပြ တော့ အ တော့ကို နောက်ကျခဲ့ပါပြီ။ ဒီတော့ NLD အစိုးရကို ဒုတိယသက်တမ်း အတ ွက် မဲပေးကြမယ်ဆိုပါတော့။ ဒါတောင် ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်နိုင်ဖို့ အာမခံချက် မရှိဘူး။ တကယ့်တမ်း ကျတာ့ NLD ပါတီဟာ ပြည်သူတို့ရဲ့ ယုံကြည်မှု၊ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ယုံကြည်မှုကို အဖတ်ပြန်ဆယ်ဖို့ အင်မတန်မှ ခက်ခွဲသ ွားပါပြီ။

အခု အပစ်ရပ်သက်တမ်း(၄)နှစ်ပြည့်မှာ NLD ထောက်ခံသူတေ ွနဲ့ စစ်တပ်ထောက်ခံသူတို့က ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှောင့်နှေးရခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် ဝေဖန်ပြစ်တင်ကြတယ်။ အခြားလူမျိုးများအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ပြောစကားတွေမှာ ယစ်မူးမ နေကြဘဲ သူတို့ရဲ့ လုပ်ရပ်ကိုသာ အကဲဖြတ်ရမှာ ဖြစ်တယ်။ အစိုးရကော စစ်တပ်ပါ ပြည်တွင်းစစ်ကို အမှန်တကယ်ပဲ ပြီးဆုံးစေချင်သလား၊ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတစ်ခုကို အမှန်တကယ်ပဲ တည်ဆောက်လိုစိတ်ရှိသလား အဲဒါ မေးရမယ့်မေးခနွ်း ဖြစ်တယ်။

NLD အစိုးရဟာ အစိုးရရဲ့ ပထမဦးစားပေးထဲမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် မပါခဲ့ကြောင်း NRPC စုဖွဲ့မူကို ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ အမှန်တကယ် အဆုံးအဖြတ် ပေးနိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို PC မှာ ထည့်မထားပါဘူး။ ဒီပုဂ္ဂိုလ်တေ ွက ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းတေ ွကို ဆောင်ရ ွက်နေကြတယ်လို့ ပြည်သူတို့သိရှိရမယ့်အစား ဒီအဖွဲ့ ရှိနေတယ်၊ ဒီပုဂ္ဂိုလ်တေ ွက ဘယ်သူတေ ွပါလဲ ဆိုတာတောင် မသိရှိကြ တော့တဲ့အထိ ငုပ်နေခဲ့တာပါ။ ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းက ဘယ်သူပါလဲ၊ PC က ဘာပါလဲ၊ တစ်နှစ်မှာ ဘယ်နှခါ အစည်းအ ဝေး ထိုင်ပါသလဲ၊ ဘယ်အဖွဲ့တေ ွနဲ့ တွေ့နိုင်ခဲ့ပါသလဲ၊ စစ်တပ်၊ အစိုးရဆန္ဒမပါဘဲ ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ် လုပ်နိုင်တဲ့အချက်တေ ွ ရှိပါသလား ဒါတေ ွကို စိစစ်ကြည့်ရင် NLD အစိုးရဟာ ညှိရလယွ်တဲ့အစိုးရ မဟုတ်ပါဘူး။ ငြိမ်းချမ်းရေးကို အ ရေးမစိုက်သလို ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေးကိုလည်း ရေ ွးကောက်ပွဲ အတကွ် အသုံးချ နေတဲ့ အစိုးရတစ်ရပ်သာ ဖြစ်တယ်။

NLD အစိုးရရဲ့ အခြားမရိုးသားမှုတစ်ခုမှာ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကို ပံ့ပိုးနေတဲ့ ကိစ္စကို ဝင်ရောက်စကွ်ဖက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအချို့က NCA မှာ ပါရှိတဲ့အတိုင်း အပစ်ရပ်အဖွဲ့အစည်းတေ ွ ရပ်တည်လို့ လယွ်ကူအောင် ဖံ့ဖြိုးရေးကိစ္စအချို့အတကွ် ထောက်ပံ့ပါတယ်။ ဒါကို အစိုးရက မသဒ္ဓါပါဘူး။ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကို တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့မယ့်အစား ထောက်ပံ့ချင်ရင် အစိုးရဆီက ခ ွင့်တောင်းရမယ်လို့ ပြောလာပါလေရော။ မဲသူခိုးလို့ နာမည်ဆိုးနဲ့ တက်လာတဲ့ သိန်းစိန်အစိုးရ တောင် ဒီလိုမျိုး မလုပ်ခဲ့ဖူးပါ။ ဒါဟာ ဘာကို ပြ နေသလဲဆိုခဲ့ရင် အ မေ့စကား နားထောင်မှ မုန့်ဝယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ အထာမျိုးပါပဲ။ နိုင်ငံတကာက နေ ထောက်ပံ့နေတဲ့ ငွေကြေးကိုပါ အသုံးချပြီး အစိုးရအာဏာကို ဖြန့်ကျက်လိုခြင်းပဲ ဖြစ်တယ်။

အခု အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ သမ္မတဒေါ်နယ်ထရွမ် ပြဿနာတက်နေတာက ယူကရိန်းကို ထောက်ပံ့ရမယ့် ဒေါ်လာ သန်း(၅၀၀)ကို မ ပေးဘဲ ဆိုင်းငံ့မိတဲ့ကိစ္စ ဖြစ်တယ်။ ပြိုင်ဘက် ဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့သားကို စုံစမ်းဖို့ အရင်လုပ်မှ ထောက်ပံ့ငေ ွကို ပေးမယ်ဆိုတဲ့ ကောလာဟလ မှန်မမှန် လွှတ်တော်က အတည်ပြုနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်။ မှန်ကန်ခဲ့ရင် သမ္မတကို ဖြုတ်ချဖို့အထိ ဒီမိုကရက် တေ ွက ကြိုးစားလာမှာ ဖြစ်တယ်။ သမ္မတကလည်းပဲ ဒါ မဟုတ်မမှန်ကြောင်း ခုခံကာကယွ်ရတယ်။ လွှတ်တော်ဟာ သမ္မတလက်အောက်မှာ မရှိတော့ အာဏာကို ထိန်းညှိလို့ ရသကိုး။ အခု မြန်မာအစိုးရလုပ်သလိုမျိုးသာဆိုရင် အ မေရိကန်တေ ွက ဒေါ်စုကို အာဏာရှင်၊ ကိုယ်ကျိုးကြည့်သူ၊ ဇိမ်ခံသူ၊ တာဝန်မ ကျေသူအဖြစ်နဲ့သာ မြင်မိမှာ ဖြစ်တယ်။

တပ်ချုပ်မအလက တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ကို ဦးစားပေးမယ်ပြောပေမယ့်လည်း ပုဒ်မ ၂၆၁ လောက်ပဲ ပြင်ဖို့ စိတ်ဝင်စားတာ ဖြစ်တယ်။ ဒါဟာ ဖက်ဒရယ်မဟုတ်ဘူး၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခငွ့်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ လူတိုင်းအသိ ဖြစ်တယ်။ စစ်တပ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းက ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကနေ ထကွ် မသ ွားမချင်း ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခငွ့် မ ပြောနဲ့၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးတောင် မဖြစ်ဘူး။ ဒီတော့ တိုင်းရင်းသားတေ ွအ နေနဲ့ စစ်တပ်နဲ့ ဖတွ် ကို မဟာမိတ်အဖြစ် သတ်မှတ်ဖို့ကလည်း မဖြစ်နိုင်ပြန်ဘူး။ စစ်တပ်က အစိုးရအမိန့်ကို မနာခံဘူး ပြောကြတယ်။ အစိုးရက ကော စစ်တပ်ကို ဘာအမိန့်ပေးခဲ့ဖူးလဲ။ စစ်တပ်ပေးခိုင်းတဲ့ စစ်မိန့်ကိုပဲ ပေးဖူးခဲ့တာပါ။ ဒေါ်စုကော သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ပါ စစ်တပ်ကို စစ်ဆင်ရေး မလုပ်ဖို့ အမိန့်ပေးတားမြစ်ဖူးပါသလား။ လုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာလည်း စစ်တပ်ကို နည်းနည်းလေးမှ ဖိအားမပေးဖူးတဲ့ အစိုးရပါ။ ဒီတော့ စစ်တပ်နဲ့အစိုးရဟာ အကျိုးစီးပ ွားမတူတဲ့ ဒီမိုကရေစီအရေးမှာပဲ ထိပ်တိုက်တေ ွ့ကြပြီး မြန်မာအကျိုးစီးပ ွား တူတဲ့နေရာမှာတော့ လက်တွဲညီညီ ရှိခဲ့ ကြောင်းအခု သိရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်ပါလဲ။

ဒေါ်စုနဲ့ မအလတို့ဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးကို သုံးသပ်တဲ့နေရာမှာ အမြင်မတူကြဘူး။ ဒေါ်စုက ဒီနှစ်ခု အတူသ ွားရမယ် ပြောတယ်။ မအလကခဲထွားမှ ရမယ် ပြောတယ်။ ဒါပေမယ့် လေးနှစ်သက်တမ်းရှိတဲ့ NCA စာချုပ်ဟာ ခုထိ လမ်းမ လျှောက်နိုင်သေး၊ တ ွားသ ွား နေတဲ့အဆင့်ပဲ ရှိနေတာကို မျက်ကယွ်ပြုတဲ့နေရာမှာတော့ တူကြတယ်။ ဒေါ်စုရော မအလပါ ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုချင်ရင် NCA လမ်းကြောင်းက လွဲပြီး အခြားနည်းလမ်းမရှိဘူးလို့ ပြောကြပါတယ်။ ဒါဟာ သူတို့လူမျိုး အကျိုးစီးပ ွားနဲ့ ပတ်သက်လာရင် အလုပ်အတူတူ လုပ်လို့ ရတယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါ။

တကယ်လို့ ငြိမ်းချမ်းရေးရဲ့ ပကတိပြယုဂ်ကို အမှန်တကယ် အသိအမှတ်ပြုရင် နိုင်ငံရေးဝေဖန်သုံးသပ်သူတေ ွရဲ့စကားကိုလည်း နားထောင်ရမှာ ဖြစ်တယ်။

၁။ NCA စာချုပ်ကို ချိုးဖောက်ကြောင်း စုံစမ်းဖို့နဲ့ အ ရေးယူဖို့ ကြားခံနိုင်ငံတကာအဖွဲ ့အစည်းတစ်ခု လိုတယ်။
၂။ NCA – Signatories နဲ့ Non – NCA signatories တေ ွအားလုံး အရင်က NCCT ပုံစံမျိုး၊ DPN ပုံစံမျိုး လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ စုဖွဲ့နိုင်အောင် ကူညီပေးသင့်တယ်။
၃။ UPC ရဲ့ နိုင်ငံရေးမူဘောင်တေ ွကို ပြင်ဆင်ပြီး JICM မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ UPDJC မှာပဲဖြစ်ဖြစ် အပစ်ရပ်မထိုးရသေးတဲ့ အဖွဲ့ တေ ွကိုပါ ထည့်သင်ွး စေသင့်တယ်။
၄။ UPC ကို အစိုးရနဲ့ စစ်တပ် ဝင်ရောက်မစကွ်ဖက်ဘဲ၊ လွှမ်းမိုးနိုင်ဖို့ မကြိုးစားဘဲ လတ်လွတွ်လပ်လပ်နဲ့ ဖက်ဒရယ်မူကို မူကြမ်းရေးဆွဲ စေသင့်တယ်။ အဲဒီက ရတဲ့ Union accord ပြည်ထောင်စုသဘောတူစာချုပ်ကို ခြငွ်းချက်မဲ့ လက်ခံသင့်တယ်။

ဒီအချက် (၄)ချက်ကို နှလုံးသငွ်းရင် ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ အလှမ်းမဝေးပါဘူး။ ဒီလိုအ ပြောင်းအလဲက လေး နည်းနည်း လုပ်ရလို့ အစိုးရနဲ့စစ်တပ်တို့အတကွ် ဘာမှ ထိခိုက်စရာ မရှိပါဘူး။ ဒါကို လုပ်ဖို့ ဒုတိယသက်တမ်းကိုလည်း စောင့်စရာမလိုပါဘူး။ အခုဟာက ငြိမ်းချမ်းရေးကို ကယ်တင်ရမယ့်အစား မဲအောင်နိုင်ရေးအတွက် ကော်မတီဖွဲ့နေပါပြီ။ အ ပြောတခြား အလုပ်တခြားပါ။ ဒါကြောင့် ၂၀၂၀ နှောင်းပိုင်းမှာ ဒီအစိုးရ တက်လာခဲ့ရင်လည်း စိတ်ချယုံကြည်စရာ မရှိပါ။ ဖက်ဒရယ်ကံကြမ္မာကို စစ်တပ်လက်ထဲ အပ်ဖို့ဆိုရင်တော့ ပိုဆိုးပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ ဗမာမှအပ အခြားလူမျိုးများအနေနဲ့ ခြေပချုပ်ကို ဖြတ်ပြီး ကျန်ခြေတစ်ဖက်နဲ့ လိုရာခရီး လျှောက်သင့်ရင် လျှောက်ကြမယ်ဆိုတဲ့ သန္နိဋ္ဌာန်တစ်ခု ချဖို့ အချိန်ကျပြီ။

REF: U Ravika

JTN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here