နယ္နမိတ္တံတုိင္း မွာရွိတဲ့ပါလက္စတုိင္းအိမ္မ်ားကုိ အီစၥ ေရးဖ်က္ဆီး

0
583

ပါလက္စတုိင္း ေဒသခံနွင့္ နုိင္ငံတကာမွ ဆန္ ့က်က္ကန္ ့က ြက္ ေနသည္ ့ႀကားမွ ဆူဘဟား ေဒသတ ြင္ အီစၥ ေရး စစ္တပ္နွင့္ ဘူဒုိဇာမ်ားနဲ ့ ပါလက္စတုိင္းအိမ္မ်ားကုိ ၂၀၁၉ ဇူလုိင္လ ၂၂ ရက္ေန ့တ ြင္ ဖ်က္ဆီးလုိ္က္ပါတယ္။

တုိက္အိမ္ ၁၆ လုံးမွာရွိတဲ့ တုိက္ခန္းေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ခန္ ့ဟာ ဖ်က္ဆီးခံရတယ္လုိ ့    ဝါဒီအယ္-ဟူမား ( Wadi al-Hummus) ရ ြာမွ အိမ္နီးနားျခင္းမ်ားက ျေပာပါတယ္။

”  အီစၥ ေရးစစ္သား ရာေပါင္းမ်ားစ ြာနဲ ့ဘူဒုိဇာကားမ်ား ညသန္းေခါင္ေလာက္ မွာ ရ ြာကုိ ဖ်က္ဖုိ ့ စတင္ျပင္ဆင္တဲ ့ အ ေနနဲ ့ေရာက္ လာပါတယ္၊ မိသားစုဝင္မ်ားဟာ အိိပ္ေနရာက အတင္းနုိးခံရျပီး သူတုိ ့အိမ္ကအျမန္ထ ြက္ ဖုိ ့အတ ြက္ ျခိမ္းေျခာက္ခံရပါတယ္ ” ပါလက္စတု္ိင္းလႊတ္ေျမာက္ေရးအဖ ြဲ ့အစည္း ( PLO ) က တ ြစ္တာမွ တစ္ဆင့္ ေျပာႀကားပါတယ္။

အီစၥ ေရးစစ္တပ္အ ေနနဲ ့ အီစၥ ေရးနဲ ့နယ္နမိတ္ခ ြဲ ျခားထားတဲ့ ဝက္စ္ဘက္ ( West Bank )  တံတုိင္းအနီးနားမွာရွိတဲ့ ရွဳပ္ယွက္ခတ္ေအာင္ရွိေနတဲ့ အိမ္ေတ ြ ေႀကာင့္   နယ္ေျမလုံျခဳံေရး အႏၱရာယ္ရွိတယ္လုိ ့ယူဆထားပါတယ္။

ပ်က္ဆီးျပန့္က်ဲေနတဲ့ ဆူဘဟား ရ ြာဟာ အ ေရွ့ေဂ်ရုရွလင္နဲ ့ဝက္စ္ဘက္ ( West Bank ) အပုိင္နယ္နမိတ္ မ်ဥ္းမ်ားတည္ရွိျပီး၊  အီစၥ ေရးဘက္မွ ၁၉၇၆ စစ္ပ ြဲ အဲ့ဒီရ ြာကိုိ အျပီးသိမ္းပုိက္ထားပါတယ္။

အယ္ဂ်ာဇီရာ သတင္းေထာက္ မာသီဆ ြန္ က၊ ဝက္စ္ဘက္မွာရွိတဲ့ အ ေဆာက္အဦးေတ ြကုိ ညုိ ့တဲ့အခါ ပါလက္စတုိင္းမိသားစုေတ ြပုိင္ဆုိင္တဲ့ အိမ္ေပါင္း ၅၀ ရာခုိင္နွဳန္းခန္ ့နဲ ့ အ ေရွ့ေဂ်ရုရွလငက္ဘက္                         ၁၀ အိမ္ခန္ ့ဖ်က္ဆီးခံရတယ္လုိ ့ေျပာပါတယ္။

” သူတုိ ့ေတ ြက မိသားစုေတ ြ ကုိ ဆ ြဲ ထုတ္သ ြားတယ္၊ မိသားစုေတ ြရဲ ့ေအာ္ဟစ္ငုိယုိသံေတ ြကုိ ႀကားရပါတယ္၊ ျပီးေတာ့ ၂နာရီ အတ ြင္းမွာ အ ေဆာက္အဦးအိမ္ေတ ြ ၅၀ ရာခုိင္နဳန္းခန္ ့ဖ်က္ဆီးခံရပါတယ္”

ပါလက္စတုိင္းေတ ြအတ ြက္ အင္မတန္မွ ဝမ္းနည္းဖ ြယ္ ေကာင္းေသာ ေန ့တစ္ရက္ျဖစ္ပါတယ္ လုိ ့ သတင္းေထာက္က  ျေပာပါတယ္။

REF: Aljazeera

JTN

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here