ထုိင္း – မ ေလး ရွား နယ္စပ္မွာ ျမန္မာ နုိင္ငံသား ၅၀ အဖမ္းခံရ

0
908

ထုိင္းနုိင္ငံေတာင္ပုိင္း ထုိင္းနဲ ့မ ေလး ရွား နယ္စပ္မွာ လူကုန္ကူးမူေတ ြ ဆက္တုိက္္ျဖစ္ေနတဲ ့အတ ြက္၊ ထုိင္းအာဏာပုိင္မ်ားက ဖမ္းဆီး အ ေရးယူမူတေြ ဆက္တုိ္က္ ျဖစ္ေနတဲ့ႀကားကပဲ ဇူလုိင္လ ၁၂ က္ေန ့ေနခန္ ့က က်န နယ္ေျမမွ မ ေလး ရွား နုိင္ငံကုိ ခုိးဝင္ဖုိ ့ႀကဳိစားတဲ ့ ျမန္မာနုိင္ငံသား ၅၀ ခန္ ့ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ ရ ေႀကာင္း ဆုံခလာ ခရုိင္၊ ဟတ္ရုတ္ ျမဳိ ့က ေရႊးေျပာင္း အလုပ္သမား အခ ြင့္အေရး က ြန္ယက္ရဲ ့ တာဝန္ခံ ဦးဘရီ က ေျပာပါတယ္။

ထုိင္းနုိင္ငံနဲ ့ မ ေလး ရွား နယ္စပ္မွာ အဖမ္းအဆီးေတ ြ ရွိေနတာေႀကာင့္ လူကုန္ကူးသူေတ ြက လူေတ ြကုိ အစု အ ေဝး နဲ ့စ ြန္ ့ပစ္ ထားခဲ ့မူေတ ြ ဆက္တုိက္ ျဖစ္ေပၚ ေနပါတယ္။

ဒီအထဲက တခ်ဳ ိ ့ကုိ၊ မိခင္ေနရပ္ကုိ ျပန္လႊ႔ဲေျပာင္းေပးခဲ ့ေပမဲ ့ အမ်ားစုက ေတာ့ အခ်ဳပ္ခန္းေတ ြထဲမွာ စစ္ေဆးေမးျမန္း ခံေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ထုိင္းနုိင္ငံေတာင္ပုိင္းမွာ တႏွစ္အတ ြင္း လူ ၇၀၀၀ ေက်ာ္ဖမ္းမိခဲ့ျပီး၊ ၂၀၁၉ တစ္နွစ္ထဲမွာတင္ လူကုန္ကူးပ ြဲ စား ၁၅၀ ေက်ာ္ကုိဖမ္းဆီးနုိင္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ မ ေလး ရွား နုိင္ငံက ယူအန္အိတ္စီအာ အ ေန အထား ေကာင္းလာ တဲ ့အခါ၊ ျမန္မာနုိင္ငံသားမ်ား ပုိမုိေရာက္ရွိလာတတ္ေႀကာင္းကုိ သိရွိရပါတယ္။

ကုိးကား – VOA

Ja Tawng Naw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here