တပ္မ ေတာ္နဲ ့ ရင္ႀကားေစ့ေရး ေအာင္ျမင္မူ မရ ရွိေသးေႀကာင္း NLD ဒုဥကၠဌ ေျပာႀကား

0
500

၂၀၁၉ ဇူလုိင္လ ၂၁ ရက္ေန ့ မႏၱေလးျမဳ ိ့ စည္ပင္ရိပ္သာမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ စီအီးစီ အစည္းအ ေဝးအျပီး မီဒီယာေတ ြရဲ ့ေမးျမန္းခ်က္မွာ အမ်ဳိးသားရင္းႀကားေစ့မူ အရ စစ္တပ္နဲ ့ ျပဳလုပ္ေနတာ ေအာင္ျမင္မူ မရေသးေႀကာင္း၊ အမ်ဳိးသား ဒီမုိက ေရစီ အဖ ြဲ ့ခ်ဴပ္ ဒုတိယဥကၠဌ ျဖစ္သူ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္မွ ေျပာႀကားလုိက္ပါတယ္။

” လႊတ္ေတာ္မွာေတာ့ အ ေျဖတစ္ခုအတ ြက္ ျငင္းႀကခုန္ႀက ေတာ့ရွိပါတယ္၊ တပ္မ ေတာ္က တပ္မ ေတာ္ ရဲ ့ အလုပ္လုပ္တယ္၊ ပါတီက ပါတီရဲ ့အလုပ္လုပ္ပါတယ္၊ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ တူတာေတ ြ တ ြဲလုပ္ႀကတယ္၊ မတူတာေတ ြ ခ ြဲလုပ္ႀကပါတယ္”

အမ်ဳိးသားရင္ႀကားေစ့ေရးမူ နဲ ့ပတ္သက္လုိ ့ ေမးျမန္းတဲ့အခါ ” အဲ့ဒါက နွစ္ဘက္စလုံးမွာတာဝန္ရွိတယ္၊ က ြ်န္ေတာ္တုိ ့က ဘယ္လုိဘဲ လမ္းကမ္းေန ေန၊ လက္ကုိပုတ္ခ် ေနရင္ေတာ့ မ ေအာင္ျမင္ဘူးလုိ ့ေျပာရမွာေပါ့၊ အ ေပးအယူဆုိတာကုိ က ဒီမုိက ေရစီရဲ ့ယဥ္ေက်းမူ ့အရ ငါဘာေပးနုိင္တယ္ဆုိတာကုိ စျပီးေျပာဖုိ ့ နဲ ့ငါဘာလုိခ်င္သလဲကုိ ျေပာေနရင္က ေတာ့ နဲနဲခက္ခဲေနမယ္လုိ ့ထင္တယ္ “ လုိ့ ေျပာပါတယ္။

အမ်ဳိးသားဒီမုီက ေရစီ အဖ ြဲ ့ခ်ဴပ္ရဲ ့ အ ေရးႀကီးဆုံး ခ်မွတ္ထားတဲ့ အမ်ဳိးသားရင္ႀကားေစ့ ေရးကုိ အစုိးရျဖစ္ျပီး အ ေကာင္အထည္ေဖာ္လာတဲ့ အခါမွာ အစုိးရသက္တမ္း ၄ နွစ္ရွိသ ြားပေမဲ့ ေမ်ွာ္မွန္းထား သ ေလာက္ ေအာင္ျမင္မူ မရရွိနုိင္ေသးတာကုိ ေတ ြ ့ျမင္ေနရပါတယ္။ အခုအ ျေခအ ေနမွာလား စစ္တပ္မပါဘဲ ဖဲ ြ ့စည္းအုပ္ခ်ဴပ္ပုံ အ ေျခခံ ဥပ ေဒကုိ လႊတ္ေတာ္တ ြင္းက ေန ျပင္ဆင္ဖုိ ့ႀကဳိးစားေနတာ ဘယ္လုိ ့ဆက္ျဖစ္နိင္တာကုိ မ်ားမႀကာမွီ အခ်ိန္မွာ ျမင္ ေတ ြ ့ရ ပါ ေတာ့မယ္။

CRD- Mizzima

JTN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here