စုစည္းမူ ယုိင္နဲ ့လာေသာ NCA ထုိးထားျပီးေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ား အဖဲြ ့

0
1091

တစ္နုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မူ ရပ္စဲေရး သ ေဘာတူ စာခ်ဴပ္ ( NCA ) (၄ ) နွစ္ေျမာက္ နွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားကုိ ၂၀၁၉ ခုနွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၈ ရက္ေန ့ ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပျပီးသ ြားပါျပီ။ တစ္ကယ္ေတာ့ ဒီနွစ္ပတ္လည္ ေန ့ဟာ လက္မွတ္ထုိးျပီးသား တုိင္းရင္းသားမ်ား အတကြ္ အ ေရးႀကီးသည္သာမကပဲ၊ လက္မွတ္ မထုိးရ ေသးေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ား အတကြ္လည္း အင္မတန္မွ အ ေရးႀကီးေသာ အထိန္းအမွတ္ ပဲြျဖစ္ပါတယ္။

လက္မွတ္ မထုိးရ ေသးေသာတုိင္းရင္းသားမ်ား မွ လက္မွတ္ထုိးျပီးေသာ အဖဲြ ့မ်ားနွင့္ ျမန္မာ့တပ္မ ေတာ္တုိ ့ ခ်ဴပ္ဆုိခဲ့ေသာ အ ေႀကာင္းအရာမ်ားကုိ လက္ေတ ြ ့ မည္မွ် ေစာင့္ထိန္း နုိင္သည္ကုိ ေလ့လာနေ ေသာ ကာလျဖစ္ပါတယ္။

( ၄ ) နွစ္ျပည့္ျပီ ျဖစ္ေသာ NCA စာခ်ဴပ္ကုိ ျပန္သုံးသပ္ရပါက ျမန္မာစစ္တပ္ လုိခ်င္ေသာ အရာ နွင့္ ျဖစ္ေစခ်င္ေသာ အရာမ်ားဖက္ကုိ သာ ေရ ြ ့ေန ေႀကာင္း ေတ ြ ့ေနရပါတယ္။

NCA လက္မွတ္ထုိးျပီးသား တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖဲြ ့ထဲကုိ ျပန္ႀကည့္တဲ့ အခါမွာ၊ KNU မွ ျဖစ္လာနုိင္ ေသာ အ ေျခအ ေနမ်ားကုိ သ ေဘာေပါက္လာျပီး [ စစ္တပ္မွ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရး၊ ျပည္နယ္ခဲြထကြ္ခငြ့္ကိစၥ မ်ားကို အထူး အ ေလးေပးလာ သျဖင့္ ]  ၊ NCA ၏ ျဖစ္စဥ္ကုိ ျပန္သုံးသပ္နုိင္ရန္ အတကြ္ PPST အဖဲြ ့မွနုတ္ထကြ္ျပီး အစည္းအ ေဝးမ်ားကုိ အလႊတ္သ ေဘာ အ ေနျဖင့္သာ ေဆ ြးေႏြးတဲ့ အျဖစ္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ထုိ ့အျပင္ ၄ နွစ္ ျပည့္ NCA အခမ္းအနားမွာလည္း ျမန္မာစစ္တပ္ကုိ  လက္မွတ္ထုိးျပီးသား တုိင္းရင္းသားအဖဲြ ့နဲ ့အတူ ေတ ြ ့ဆုံျခင္းမရွိပဲ သီးသန္ ့ ေတ ြ ့ဆုံတဲ့ အျဖစ္ကုိ ျမင္ေတ ြ ့ရပါတယ္။

RCSS အဖဲြ ့က ေတာ့ အဆုိးဆုံး အဆင့္ကုိ ေရာက္ရွိသ ြား တယ္လုိ ဆုိရပါမယ္။ NCA အခမ္းအနား လာမဲ့လမ္းကုိ စစ္တပ္မွ ပိတ္ပင္တာေႀကာင့္ NCA အခမ္းအနားကုိ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိတဲ့ အျပင္ ( JICM ) NCA အ ေကာင္အထည္ ေဖာ္မူ ဆုိင္ရာ ညွိနုိင္းအစည္းအ ေဝးကုိလဲ ဖ်က္သိမ္းလုိက္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ RCSS ေတ ြက သူတုိ ့တင္ျပခဲ့တဲ့ ခရီးစဥ္ဟာ လုံျခဳံေရးနဲ  ့ပတ္သက္ရင္ သူတုိ ့အသိဆုံးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တပ္မွ RCSS တုိ ့ျဖတ္သန္းသ ြားမဲ့ ျမဳိ ့မွ လူထုေတ ြနဲ ့ မ ေတ ြ ့ဆုံေစတဲ့ သ ေဘာ ရွိ ေနတာ သိသာလနြ္းေနပါတယ္။

NCA ဘက္ျပန္ ႀကည့္တဲ့ အခါမွာ လည္း  RCSS မပါေပမဲ့ က်န္တဲ့ တုိင္းရင္းသား ၈ ဖဲြ ့က PPST အ ေနနဲ ့တပ္ မ ေတာ္ ကာကယြ္ေရး ဦးစီးခ်ဴပ္နဲ ့ သီးသန္ ့ေတ ြ ့ဆုံခဲ့ပါတယ္။ ဆုိလုိခ်င္တာက RCSS မ ေရာက္လာနုိင္တဲ့ ကိစၥကုိ RCSS နဲ ့သာဆုိင္ျပီး က်န္တဲ့ ( ၈ ) ဖဲြ ့က RCSS ကိစၥဘက္ရပ္တည္တဲ့ သ ေဘာကုိ မရွိပါဘူး။ ထုိ ့အျပင္ KNU ကလည္း ကာခ်ဴပ္ကုိ သီးသန္  ့ ေတ ြ ့သ ြားပါတယ္။  လက္မွတ္ထုိးထား တဲ့ တုိင္းရင္းသားေတ ြရဲ ့သ ေဘာထား မတုိက္ဆုိင္မူက အ၇မ္းကုိ ေပၚလငြ္ေနပါတယ္။

CNF ရဲ ့ဒုတိယ ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာလ်ံမွဳန္း ဇာေခါင္းမွ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုမွာ  ” က်နြ္ေတာ္တုိ ့လက္မွတ္ ထုိးထားတဲ့ အဖဲြ ့ေတ ြနဲ ့ေတာင္ ေျပ လည္ ေအာင္ မ ေဆာင္ ရ ြက္နုိင္တာ၊ က်န္္တဲ့ အဖဲြ ့ေတ ြကို လက္မွတ္ထုိး ေရး ဆဲြ ေဆာင္ဖုိ ့ ဆုိတာ မျဖစ္နိင္ေသးပါဘူး  ” လုိ ့ လက္မွတ္ထုိးျပီးသား အဖဲြ ့ေတ ြ ရဲ ့ အခက္အခဲဘယ္ ေလာက္ ရွိ ေန တယ္ ကုိ ေဖာ္ ျပ ေနပါတယ္။

လက္မွတ္ထုိးျပီးသူမ်ား ဤကဲ့သုိ ့ႀကဳံေတ ြ ့ ေနရ ေသာ အခ်ိန္၌ NCA လက္မွတ္ မထုိးရ ေသးေသာ အဖဲြ ့မ်ားကုိ  နုိင္ငံေတာ္ အတုိ္င္ပင္ခံမွ အနစ္နာခံျပီး အျမန္ထုိးနုိင္ဖုိ ့ရန္  မည္မွ်ပင္ ေဆာ္ေအာ္ေန ေစကာမူ၊ မိမိတုိ  ့အဖဲြ ့၏ရပ္တည္ခ်က္နွင့္ မဟာမိတ္အဖဲြ ့တုိ ့၏ ဘုံသ ေဘာထားမ်ား ကုိအမွတ္ရ ေစျပီး ေသျခာစဥ္းစား ဖုိ ့လုိေနပါတယ္။ ေသ ျခာ တာက ေတာ့ လက္မွတ္ ထုိးလုိက္ျခင္းအားျဖင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားလုိလားေန ေသာ ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု အ ေရးထက္ ၊ NLD နဲ ့ တပ္ခ်ဴပ္တုိ ့ရဲ ့နုိင္ငံေရး အခက္အခဲနဲ ့ ကမၻာဖိအားကုိ လတြ္ ေျမာက္ဖုိ ့ရန္  ကူညီလုိက္ျခင္းမွ်သာ ျဖစ္နုိင္ပါတယ္။

Unicode Version

တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မူ ရပ်စဲရေး သ ဘောတူ စာချူပ် ( NCA ) (၄ ) နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်နေ့ နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပပြီးသ ွားပါပြီ။ တစ်ကယ်တော့ ဒီနှစ်ပတ်လည် နေ့ဟာ လက်မှတ်ထိုးပြီးသား တိုင်းရင်းသားများ အတကွ် အ ရေးကြီးသည်သာမကပဲ၊ လက်မှတ် မထိုးရ သေးသော တိုင်းရင်းသားများ အတကွ်လည်း အင်မတန်မှ အ ရေးကြီးသော အထိန်းအမှတ် ပွဲဖြစ်ပါတယ်။

လက်မှတ် မထိုးရ သေးသောတိုင်းရင်းသားများ မှ လက်မှတ်ထိုးပြီးသော အဖွဲ့များနှင့် မြန်မာ့တပ်မ တော်တို့ ချူပ်ဆိုခဲ့သော အ ကြောင်းအရာများကို လက်တေ ွ့ မည်မျှ စောင့်ထိန်း နိုင်သည်ကို လေ့လာနေ သော ကာလဖြစ်ပါတယ်။

( ၄ ) နှစ်ပြည့်ပြီ ဖြစ်သော NCA စာချူပ်ကို ပြန်သုံးသပ်ရပါက မြန်မာစစ်တပ် လိုချင်သော အရာ နှင့် ဖြစ်စေချင်သော အရာများဖက်ကို သာ ရေ ွ့နေ ကြောင်း တေ ွ့နေရပါတယ်။

NCA လက်မှတ်ထိုးပြီးသား တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ထဲကို ပြန်ကြည့်တဲ့ အခါမှာ၊ KNU မှ ဖြစ်လာနိုင် သော အ ခြေအ နေများကို သ ဘောပေါက်လာပြီး [ စစ်တပ်မှ လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေး၊ ပြည်နယ်ခွဲထကွ်ခငွ့်ကိစ္စ များကို အထူး အ လေးပေးလာ သဖြင့် ]  ၊ NCA ၏ ဖြစ်စဉ်ကို ပြန်သုံးသပ်နိုင်ရန် အတကွ် PPST အဖွဲ့မှနုတ်ထကွ်ပြီး အစည်းအ ဝေးများကို အလွှတ်သ ဘော အ နေဖြင့်သာ ဆေ ွးနွေးတဲ့ အဖြစ်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် ၄ နှစ် ပြည့် NCA အခမ်းအနားမှာလည်း မြန်မာစစ်တပ်ကို  လက်မှတ်ထိုးပြီးသား တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့နဲ့အတူ တေ ွ့ဆုံခြင်းမရှိပဲ သီးသန့် တေ ွ့ဆုံတဲ့ အဖြစ်ကို မြင်တေ ွ့ရပါတယ်။

RCSS အဖွဲ့က တော့ အဆိုးဆုံး အဆင့်ကို ရောက်ရှိသ ွား တယ်လို ဆိုရပါမယ်။ NCA အခမ်းအနား လာမဲ့လမ်းကို စစ်တပ်မှ ပိတ်ပင်တာကြောင့် NCA အခမ်းအနားကို တက်ရောက်ခြင်း မရှိတဲ့ အပြင် ( JICM ) NCA အ ကောင်အထည် ဖော်မူ ဆိုင်ရာ ညှိနိုင်းအစည်းအ ဝေးကိုလဲ ဖျက်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။ တကယ်တော့ RCSS တေ ွက သူတို့တင်ပြခဲ့တဲ့ ခရီးစဉ်ဟာ လုံခြုံရေးနဲ ့ပတ်သက်ရင် သူတို့အသိဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တပ်မှ RCSS တို့ဖြတ်သန်းသ ွားမဲ့ မြို့မှ လူထုတေ ွနဲ့ မ တေ ွ့ဆုံစေတဲ့ သ ဘော ရှိ နေတာ သိသာလနွ်းနေပါတယ်။

NCA ဘက်ပြန် ကြည့်တဲ့ အခါမှာ လည်း  RCSS မပါပေမဲ့ ကျန်တဲ့ တိုင်းရင်းသား ၈ ဖွဲ့က PPST အ နေနဲ့တပ် မ တော် ကာကယွ်ရေး ဦးစီးချူပ်နဲ့ သီးသန့်တေ ွ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ဆိုလိုချင်တာက RCSS မ ရောက်လာနိုင်တဲ့ ကိစ္စကို RCSS နဲ့သာဆိုင်ပြီး ကျန်တဲ့ ( ၈ ) ဖွဲ့က RCSS ကိစ္စဘက်ရပ်တည်တဲ့ သ ဘောကို မရှိပါဘူး။ ထို့အပြင် KNU ကလည်း ကာချူပ်ကို သီးသန် ့ တေ ွ့သ ွားပါတယ်။  လက်မှတ်ထိုးထား တဲ့ တိုင်းရင်းသားတေ ွရဲ့သ ဘောထား မတိုက်ဆိုင်မူက အရမ်းကို ပေါ်လငွ်နေပါတယ်။

CNF ရဲ့ဒုတိယ ခေါင်းဆောင် ဒေါက်တာလျံမှုန်း ဇာခေါင်းမှ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ  ” ကျနွ်တော်တို့လက်မှတ် ထိုးထားတဲ့ အဖွဲ့တေ ွနဲ့တောင် ပြေ လည် အောင် မ ဆောင် ရ ွက်နိုင်တာ၊ ကျန်တဲ့ အဖွဲ့တေ ွကို လက်မှတ်ထိုး ရေး ဆွဲ ဆောင်ဖို့ ဆိုတာ မဖြစ်နိင်သေးပါဘူး  ” လို့ လက်မှတ်ထိုးပြီးသား အဖွဲ့တေ ွ ရဲ့ အခက်အခဲဘယ် လောက် ရှိ နေ တယ် ကို ဖော် ပြ နေပါတယ်။

လက်မှတ်ထိုးပြီးသူများ ဤကဲ့သို့ကြုံတေ ွ့ နေရ သော အချိန်၌ NCA လက်မှတ် မထိုးရ သေးသော အဖွဲ့များကို  နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံမှ အနစ်နာခံပြီး အမြန်ထိုးနိုင်ဖို့ရန်  မည်မျှပင် ဆော်အော်နေ စေကာမူ၊ မိမိတို ့အဖွဲ့၏ရပ်တည်ချက်နှင့် မဟာမိတ်အဖွဲ့တို့၏ ဘုံသ ဘောထားများ ကိုအမှတ်ရ စေပြီး သေခြာစဉ်းစား ဖို့လိုနေပါတယ်။ သေ ခြာ တာက တော့ လက်မှတ် ထိုးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် တိုင်းရင်းသားများလိုလားနေ သော ဖယ်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု အ ရေးထက် ၊ NLD နဲ့ တပ်ချူပ်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေး အခက်အခဲနဲ့ ကမ္ဘာဖိအားကို လတွ် မြောက်ဖို့ရန်  ကူညီလိုက်ခြင်းမျှသာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

REF: DVB, VOA, NRPC

JTN

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here